אמון הציבור

מה זה בעצם אומר להיות בעלי תו אמון הציבור – לקידום הגינות בעסקים

חברת עולם נסתר מחוייבת לכללי ארגון “אמון הציבור”, שמשמעותם עמידה בסטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, אחריות למוצר ושירות נאות הגינות בקיום ועריכת חוזים, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

ארגון אמון הציבור הוא מלכ"ר שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים.

רק עסקים אשר על פניו נמצאו ע”י אמון הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון ועברו בדיקה מקדימה יכולים להצטרף לנבחרת העסקים של אמון הציבור. בשלב המועמדות של העסק נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים.

תו ארגון אמון הוא הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחויב לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי הוא נתון להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי הוא מתחייב לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיו.

לקוחות אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור בטלפון: 03-5606069 או באמצעות אתר האינטרנט של אמון הציבור.